Người lao động có phải nộp lệ phí phá sản khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?

Thứ ba - 28/11/2023 05:08
Người lao động có phải nộp lệ phí phá sản khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản? Luật NewKey sẽ giải đáp các vấn đề pháp luật liên quan qua bài viết chi tiết dưới đây để quý khách có thêm thông tin hữu ích về nội dung này:
Mục lục

1. Doanh nghiệp bị coi là phá sản khi nào?
Theo điều 4, khoản 2 của Luật Phá sản 2014, phá sản được định nghĩa là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã khi thỏa mãn cả 02 điều kiện sau đây:
- Mất khả năng thanh toán: Điều này ám chỉ rằng doanh nghiệp không còn khả năng chi trả các nghĩa vụ tài chính của mình, bao gồm cả nghĩa vụ trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến thanh toán.
- Quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân: Đây là bước quan trọng, khi Tòa án nhân dân phải đưa ra quyết định chính thức tuyên bố rằng doanh nghiệp đó đã phá sản. Quyết định này thường được đưa ra sau khi đã tiến hành các thủ tục và kiểm tra cẩn thận về tình trạng tài chính của doanh nghiệp.
- Doanh nghiệp phá sản là tình trạng mà một tổ chức kinh doanh, công ty hoặc doanh nghiệp không còn khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính của mình và đối mặt với tình trạng không thể duy trì hoạt động kinh doanh bình thường. Trong ngữ cảnh phá sản, doanh nghiệp thường xuyên không thể chi trả nợ cho các người chơi lớn như ngân hàng, các đối tác kinh doanh và có thể cả người lao động.
Quá trình phá sản thường được thực hiện thông qua hệ thống pháp lý để bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Các bước cụ thể và quy trình có thể thay đổi tùy theo quốc gia và hình thức tổ chức kinh doanh. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể được phục hồi và tái cấu trúc để tiếp tục hoạt động, trong khi trong những trường hợp khác, tài sản của doanh nghiệp có thể được thanh toán để đền bù nghĩa vụ tài chính.
Tình trạng phá sản thường là kết quả của nhiều yếu tố, bao gồm quản lý kém hiệu quả, suy giảm doanh số bán hàng, nợ nhiều hơn khả năng chi trả, thị trường kém sức khỏe, hoặc các biến động kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp phá sản có thể ảnh hưởng đến nhiều bên liên quan, bao gồm cả cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh.
Như vậy, phá sản không chỉ đơn thuần là việc mất khả năng thanh toán, mà còn liên quan đến quyết định chính thức của Tòa án nhân dân. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan và tạo ra một quy trình phá sản có tính minh bạch và công bằng.
2. Người lao động có phải nộp lệ phí khi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản?
Dựa vào khoản 2 Điều 5 của Luật Phá sản 2014, quy định về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động được mô tả chi tiết như sau:
Theo quy định này, người lao động, cũng như công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những địa phương chưa thành lập công đoàn cơ sở, có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với người lao động.
Quyền này được quy định rõ như sau:
- Thời hạn nộp đơn: Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi đã hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn thực hiện nghĩa vụ trả lương. Thời hạn này được tính từ ngày mà doanh nghiệp hoặc hợp tác xã cần phải thanh toán lương cho người lao động mà họ không thực hiện.
- Nguyên nhân nộp đơn: Người lao động có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với họ. Điều này bao gồm cả việc không thanh toán lương cũng như các khoản nợ khác đến hạn.
Quy định này tạo điều kiện cho người lao động, cũng như công đoàn, bảo vệ quyền lợi của họ trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng nghĩa vụ thanh toán theo quy định. Thời hạn 03 tháng là một biện pháp để đảm bảo rằng người lao động có thời gian đủ để thực hiện các bước cần thiết khi đối mặt với tình trạng khó khăn tài chính.
Tại Điều 22 của Luật Phá sản 2014, người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải tuân thủ quy định về lệ phí phá sản theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí của Tòa án nhân dân. Tuy nhiên, có những trường hợp mà không cần phải nộp lệ phí phá sản, đó là:
- Người nộp đơn là người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở: Trong trường hợp người nộp đơn là người lao động, công đoàn cơ sở, hoặc công đoàn cấp trên tại những địa phương chưa có sự thành lập công đoàn cơ sở, họ không phải nộp lệ phí phá sản. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của những đối tượng này khi họ phải đối mặt với tình trạng phá sản của doanh nghiệp.
- Người nộp đơn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán: Trong trường hợp người nộp đơn là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và doanh nghiệp, hợp tác xã đó mất khả năng thanh toán, họ cũng được miễn lệ phí phá sản. Điều này giúp đảm bảo rằng quy trình phá sản được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, đồng thời không tạo thêm gánh nặng tài chính cho những người nộp đơn trong tình trạng khẩn cấp này.
Từ đó, các chủ doanh nghiệp và các đối tượng liên quan đến quản lý và sở hữu doanh nghiệp (như Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh) đều có trách nhiệm nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
Tuy nhiên, khi doanh nghiệp hoặc hợp tác xã mất khả năng thanh toán và không còn tiền, tài sản khác để nộp lệ phí phá sản, quy định cho phép tạm ứng chi phí phá sản. Điều này có nghĩa là người nộp đơn có thể tạm ứng một số chi phí liên quan đến thủ tục phá sản trong trường hợp tài chính của doanh nghiệp không đủ để đáp ứng ngay lập tức.
Với người lao động nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, theo quy định, họ thuộc vào nhóm được miễn nộp lệ phí phá sản. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của người lao động trong tình huống khó khăn khi doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và không thể đảm bảo chi trả lệ phí phá sản.

3. Nội dung của đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động

Theo quy định tại Điều 27 của Luật Phá sản 2014, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của người lao động cần bao gồm những thông tin chủ yếu sau:
- Ngày, tháng, năm: Ngày, tháng, năm khi đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được lập. Tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết phá sản: Xác định tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết vấn đề phá sản.
- Tên, địa chỉ của người làm đơn: Xác định tên và địa chỉ của người làm đơn, tức là người lao động đang yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản: Xác định tên và địa chỉ của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã mà người lao động đang yêu cầu mở thủ tục phá sản.
- Tổng số tiền lương và các khoản nợ khác đã đến hạn: Chỉ ra tổng số tiền lương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp, hợp tác xã không trả cho người lao động và đã đến hạn thanh toán.
- Trường hợp có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: Nếu có đề xuất chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cần ghi rõ tên và địa chỉ của những đối tượng này.
Lưu ý, để làm chứng cứ cho số tiền lương và các khoản nợ khác đến hạn, đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải kèm theo các chứng cứ cụ thể để chứng minh việc này. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quá trình xử lý thủ tục phá sản.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0368050579 
Email:  newkeynt@gmail.com
Hoặc đến trực tiếp Văn Phòng theo địa chỉ: 96 Nguyễn Trãi, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa.

 

Tác giả: New Key NT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây