Giải thể Doanh nghiệp

Thứ tư - 21/06/2023 03:57
Giải thể doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể trong các trường hợp sau:
giải thể doanh nghiệp
giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của mình. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể trong các trường hợp sau:
- Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
- Theo quyết định của Chủ sở hữu công công ty;
- Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
- Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý Thuế có quy định khác hoặc theo quyết định của Tòa án.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.
Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì người quản lý có liên quan và công ty cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
Đối với công ty có các đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thì trước khi thực hiện thủ tục giải thể, công ty phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc đó.
Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp, trừ trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện như sau:
1. Thông qua quyết định giải thể công ty
Xem chi tiết tại công việc: "Thông qua quyết định giải thể".
2. Thông báo công khai quyết định giải thể
Xem chi tiết tại công việc: "Thông báo giải thể".
3. Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty
Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
Các khoản nợ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thanh toán theo thứ tự sau:
- Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- Nợ thuế;
- Các khoản nợ khác.
Sau khi đã thanh toán chi phí giải thể doanh nghiệp và các khoản nợ, phần còn lại chia cho chủ sở hữu công ty.
Lưu ý: Đối với công ty sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, công ty có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể. Xem chi tiết tại công việc: "Thủ tục trả dấu".
4. Làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế khi giải thể
Xem chi tiết tại công việc: "Thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế khi giải thể”
5. Nộp hồ sơ giải thể công ty
Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
Xem chi tiết tại công việc: " Nộp hồ sơ giải thể Công ty”
Riêng đối với công ty giải thể do bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án thì không thực hiện thủ tục Thông qua quyết định giải thể mà thay vào đó là sẽ triệu tập cuộc họp để quyết định giải thể công ty:
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực, công ty phải triệu tập họp để quyết định giải thể.
- Sau đó, thực hiện theo trình thự, thủ tục giải thể công ty như các trường hợp trên.
Lưu ý: Đối với trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì khi thực hiện thủ tục Thông báo giải thể, quyết định giải thể công ty phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.
CĂN CỨ PHÁP LÝ:
  • Điều 207.  Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Điều 208. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Điều 209.   Giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Luật Doanh nghiệp 2020.
  • Điều 210. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2020. 
  • Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.    
  • Điều 71. Đăng ký giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Tác giả: New Key NT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây