Danh sách văn bản thuộc lĩnh vực: Pháp Luật Bất Động Sản


Số/Ký hiệuNgày phát hànhTrích yếu
66/2014/QH1325/11/2014 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SỐ 66/2014/QH13 NGÀY 25/11/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 25/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
65/2014/QH1325/11/2014 LUẬT NHÀ Ở SỐ 65/2014/QH13 NGÀY 25/11/2014, ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 25/11/2014 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2015
104/2014/NĐ-CP14/11/2014 QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ ĐẤT
102/2014/NĐ-CP10/11/2014 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
47/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
43/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI
44/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT
45/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
46/2014/NĐ-CP15/05/2014 QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
45/2013/QH1329/11/2013 LUẬT ĐÁT ĐAI SỐ 45/2013/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2014
45/2013/QH1329/11/2013 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/2013/QH13 NGÀY 29/11/2013 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2013 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2014
84/2013/NĐ-CP25/07/2013 QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
11/2013/TT-NHNN15/05/2013 QUY ĐỊNH VỀ CHO VAY HỖ TRỢ NHÀ Ở THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ
216/2012/TT-BTC10/12/2012 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI ĐẤT TRỒNG CÂY CAO SU
76/2012/TT-BTC15/05/2012 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI TRONG HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
42/2012/NĐ-CP11/05/2012 NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
53/2011/NĐ-CP01/07/2011 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
16/2011/TT-BTNMT20/05/2011 QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
120/2010/NĐ-CP30/12/2010 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
32/2010/TT-BTNMT08/12/2010 QUY ĐỊNH VỀ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
20/2010/TT-BXD27/10/2010 HƯỚNG DẪN THÍ ĐIỂM XÁC ĐỊNH VÀ CÔNG BỐ MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN.
17/2010/TT-BTNMT04/10/2010 QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VỀ CHUẨN DỮ LIỆU ĐỊA CHÍNH
16/2010/TT-BTNMT26/08/2010 QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
38/2009/TT-BXD08/12/2009 HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ BIỆT THỰ TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ
37/2009/TT-BXD01/12/2009 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ GIÁ DỊCH VỤ NHÀ CHUNG CƯ
105/2009/NĐ-CP11/11/2009 VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
19/2009/TT-BTNMT02/11/2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC LẬP, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
17/2009/TT-BTNMT21/10/2009 QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
69/2009/NĐ-CP13/08/2009 QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
13/2009/TT-BXD30/06/2009 HƯỚNG DẪN VIỆC CHO THUÊ, QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ Ở SINH VIÊN VÀ NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP
34/2009/QH1218/06/2009 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 126 CỦA LUẬT NHÀ Ở VÀ ĐIỀU 121 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 34/2009/QH12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XII, KỲ HỢP THỨ 5 THÔNG QUA NGÀY 18/6/2009 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/9/2009
03/2009/TT-BKH16/04/2009 HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
14/2008/TT-BXD20/06/2008 HƯỚNG DẪN VỀ PHÂN HẠNG NHÀ CHUNG CƯ
58/2008/NĐ-CP05/05/2008 HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG THEO LUẬT XÂY DỰNG
44/2008/NĐ-CP09/04/2008 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
180/2007/NĐ-CP07/12/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ
153/2007/NĐ-CP15/10/2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
08/2007/TT-BTNMT02/08/2007 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
09/2007/TT-BTNMT02/08/2007 HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP, CHỈNH LÝ, QUẢN LÝ HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH
03/2007/TT-BTNMT15/02/2007 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, LƯU TRỮ, CUNG CẤP VÀ KHAI THÁC SỬ DỤNG THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ.
17/2009/TT-BXD30/06/2006 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
63/2006/QH1129/06/2006 LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN SỐ 63/2006/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 6 THÔNG QUA NGÀY 29/6/2006 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2007
04/2006/TTLT-BTP-BTNMT13/06/2006 HƯỚNG DẪN VIỆC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN THỰC HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
36/2006/TT-BTC28/04/2006 HƯỚNG DẪN VỀ ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN VỀ GIÁ ĐẤT
120/2005/TT-BTC30/12/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 142/2005/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
56/2005/QH1129/11/2005 LUẬT NHÀ Ở SỐ 56/2005/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 8 THÔNG QUA NGÀY 29/11/2005 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH TỪ NGÀY 01/7/2006.
142/2005/NĐ-CP14/11/2005 VỀ THU TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
96/2005/NĐ-CP26/07/2005 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 96/2005/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2005 VỀ VIỆC THÀNH LẬP HUYỆN HOÀ BÌNH, TỈNH BẠC LIÊU
91/2005/NĐ-CP11/07/2005 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
01/2005/TT-BTNMT13/04/2005 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
198/2004/NĐ-CP03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
197/2004/NĐ-CP03/12/2004 CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 197/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT
188/2004/NĐ-CP16/11/2004 VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ KHUNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT
181/2004/NĐ-CP29/10/2004 VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI
156/2004/NĐ-CP16/08/2004 VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI THUỘC TỈNH QUẢNG BÌNH
13/2003/QH1126/11/2003 SỐ13/2003/QH11 CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỀ ĐẤT ĐAI
16/2003/QH1126/11/2003 LUẬT VỀ XÂY DỰNG SỐ 16/2003/QH11 ĐÃ ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XI KỲ HỌP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003, CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2004.
13/2003/QH1126/11/2003 LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 13/2003/QH11 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỢP THỨ 4 THÔNG QUA NGÀY 26/11/2003 VÀ CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH NGÀY 01/7/2004.
  Tìm kiếm
Đối tác
Khách hàng
Công ty Huyndai Vinashin (Khánh Hòa) Công ty Yến Sào Khánh Hòa Công ty TNHH Sản Xuất Ô tô JRD Việt Nam (Phú Yên) Công ty TNHH Long Hiệp (Khánh Hòa) Công ty Marine Farms Vietnam (Khánh Hòa) Chi nhánh Ngân hàng BIDV Khánh Hòa Chi nhánh Ngân hàng Vietcombank Ba Đình (Hà Nội) Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Vinaconex (Vinaconex UPGC) Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam (TP. HCM) Công ty Cổ phần Xây dựng Hiệp Hòa (Phú Yên) Công ty Cổ phần Vinacafe Sơn Thành (Phú Yên)
Thăm gò ý kiến
1. Anh/chị có thường xuyên sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư?2. Khi có nhu cầu về dịch vụ pháp lý anh/chị thường tìm đến luật sư qua thông tin nguồn nào?
3. Cảm nhận của anh/chị về dịch vụ pháp lý của chúng tôi?Gửi bình chọn 
 
Lượt truy cập
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN ĐÌNH THƠ
Giấy phép số: 37.01.0002/TP/ĐKHD, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 12/9/2002
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đình Thơ
Địa chỉ:119B Ngô Gia Tự - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 0258. 3511090  /  Fax: 0258. 3510957  /  Email: nguyenlawyer82@gmail.com